ห้างทองแม่ทองใบ MTB Goldsmith

 

        เมื่อปี พ.ศ.2525 ธุรกิจของบริษัทในเครือ MTB Goldsmith ได้ก่อตั้งขึ้นที่ถนนสุขุมวิท71 ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้ขยายสาขาที่สองในศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ชื่อห้างทองแม่ทองใบงามวงศ์วาน และในปี พ.ศ.2537 ได้ขยายสาขาที่สาม ในศูนย์การค้าบิ้กซีแจ้งวัฒนะ ชื่อ ห้างทองแม่ทองใบแจ้งวัฒนะ และในปี พ.ศ.2538 ได้ขยายสาขาที่สี่ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ชื่อห้างทองแม่ทองใบรามอินทรา

       จุดเด่นของ MTB Goldsmit.co.ltd คือ มีผลิตภัณท์ให้เลือกหลายราคารวมถึงลวดลายของแต่ละผลิตภัณท์ก็มีมากเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคนได้ นอกจากนี้ทางบริษัทรับสั่งทำ Made to order ทั้งแหวนนามสกุล แหวนแต่งงาน รูปล็อตเก็ต ของทุกชิ้นปผ่านการตรวจสอบและมีการรับประกันสินค้า มีการสร้างแบรนด์มาหลายชั่วอายุคน

 ทางบริษัทเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ(Gold teaders assosiation) จึงมีราคาการซื้อขายทองแท่งตามราคาที่สมาคมค้าทองคำกำหนดไว้ การทำธุรกิจของทางบริษัทเน้นเป็นแบบ B2C โดยลูกค้าของทางร้านมีทุกช่วงวัย ทั้งเพื่อจุดประสงค์ซื้อไปใช้เองหรือซื้อไปใช้เป็นของขวัญกับคนในครอบครัวตามเทศกาลต่าง ๆ อาทิเช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน หรือที่ซื้อไปใช้ในงานมงคล เช่อ งานแต่งงาน งานวันเกิด ทางบริษัทมีทั้งลูกค้าคนไทยและคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 85 % ของลูกค้าของทางบริษัทเคยมาซื้อสินค้าบริการและกลับมาซื้อซ้ำเรื่อย ๆ

 

 

        เมื่อปี พ.ศ.2525 ธุรกิจของบริษัทในเครือ MTB Goldsmith ได้ก่อตั้งขึ้นที่ถนนสุขุมวิท71 ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้ขยายสาขาที่สองในศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ชื่อห้างทองแม่ทองใบงามวงศ์วาน และในปี พ.ศ.2537 ได้ขยายสาขาที่สาม ในศูนย์การค้าบิ้กซีแจ้งวัฒนะ ชื่อ ห้างทองแม่ทองใบแจ้งวัฒนะ และในปี พ.ศ.2538 ได้ขยายสาขาที่สี่ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ชื่อห้างทองแม่ทองใบรามอินทรา

                        ธุรกิจทั้งสี่สาขาดำเนินงานผ่านการปรับเปรี่ยนกลยุทธ์ในแต่ละยุคสมัยได้อย่างราบรื่นและมีการพัฒราธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในช่วงดำเนินงานที่สาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วานเกิดความแออัดเนื่องจากมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึกขอทางศูนย์การค้าขยายร้านออกไปจากหน้าร้าน 10 เมตร เป็น 15 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกต่อลูกค้าจนถึงปัจจุบัน

            จากนั้นในปี พ.ศ.2560 ได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด และโอนทุกสาขาเป็นชื่อบริษัท MTB Goldsmith.co,ltd , MTB Goldsmith one.co,ltd , MTB Goldsmith two.co.ltd  และรับช่วงดำเนินการต่อโดยทายาทรุ่นที่สาม

            ปัจจุบัน บริษัท MTB Goldsmith  มีทั้งหมด 4 สาขา ประกอบด้วย

               1. ห้างทองแม่ทองใบ รามอินทรา MTB Goldsmith Two

                   ศุนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ชั้น B
                   เวลาทำการ 10.30 - 20.30 น. ทุกวัน
              2.ห้างทองแม่ทองใบ งามวงศ์วาน MTB Goldsmith One
                  ศุนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ชั้น 5
                  เวลาทำการ 10.30 - 20.30 น. ทุกวัน

              3.ห้างทองแม่ทองใบ แจ้งวัฒนะ  MTB Goldsmith สาขา1

                 ศุนย์การค้าบิ้กซีแจ้งวัฒนะ ชั้น G
                 เวลาทำการ 10.30 - 19.30 น. ทุกวัน
             4.ห้างทองแม่ทองใบ หลักสี่  MTB Goldsmith สาขา2
                ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ ชั้น 1
                เวลาทำการ 10.30 - 19.30 น. ทุกวัน

       จุดเด่นของ MTB Goldsmit.co,ltd คือ มีผลิตภัณท์ให้เลือกหลายราคารวมถึงลวดลายของแต่ละผลิตภัณท์ก็มีมากเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคนได้ นอกจากนี้ทางบริษัทรับสั่งทำ Made to order ทั้งแหวนนามสกุล แหวนแต่งงาน รูปล็อตเก็ต ของทุกชิ้นปผ่านการตรวจสอบและมีการรับประกันสินค้า มีการสร้างแบรนด์มาหลายชั่วอายุคน

                         ทางบริษัทเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ(Gold teaders assosiation) จึงมีราคาการซื้อขายทองแท่งตามราคาที่สมาคมค้าทองคำกำหนดไว้

            การทำธุรกิจของทางบริษัทเน้นเป็นแบบ B2C โดยลูกค้าของทางร้านมีทุกช่วงวัย ทั้งเพื่อจุดประสงค์ซื้อไปใช้เองหรือซื้อไปใช้เป็นของขวัญกับคนในครอบครัวตามเทศกาลต่าง ๆ อาทิเช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน หรือที่ซื้อไปใช้ในงานมงคล เช่อ งานแต่งงาน งานวันเกิด ทางบริษัทมีทั้งลูกค้าคนไทยและคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 85 % ของลูกค้าของทางบริษัทเคยมาซื้อสินค้าบริการและกลับมาซื้อซ้ำเรื่อย ๆ